beabigtree.com
当前位置:首页>>关于加法结合律计算题50道的资料>>

加法结合律计算题50道

158+262+138=158+(262+138)(加法的结合律)=158+400=5582、375+219+381+225=(375+225)+(219+381)(加法的交换律和结合律)=600+600=12003、5001-247-1021-

15+13+5=(15+5)+13=20+13=335+9+11=5+(9+11)=5+20=258+56+2=(8+2)+56=10+56=66

1.加法交换律 1)19+46+181 2)563+137+489 3)128+220+272 4)144+568+956+432 5)1024+9722+8976+1278 6)14553+24268+85447 7)102465+9478655+897534 8)

12+47+88=(12+88)+47=100+47=14733+89+17+11=(33+17)+(89+11)=50+100=150

15+21+25+19=(15+25)+(21+19)=40+40=80,(26+23)+(24+27)=(26+24)+(27+23)=50+50=100,25+25*3=25*(1+3)=25*4=100,25*6*4=25*4*6=100*6=600 记得采纳

(1) 312 + (196 + 188) = (2) 289 + (190 + 311) = (3) 171 + (169 + 529) = (4) 99 + (366 + 101) = (5) 119 + (56 + 281) = (6) 40 + (73 + 560) = (7) 352 + 85 + 215 + 48 = (8) 121 + 299 + 101 + 279 = (9) 351 + 12 + 49 + 288 = (10) 17 + (869 + 83) =

(123+145)+77=23+3+27+3=(23+27)+3=

加法交换律用字母[a+b+c=a+c+b] 加法结合律[a+b+c=a+(b+c)] 乘法交换律[a*b*c=a*c*b] 乘法结合律[a*b+a*c=a*(b+c)] 乘法分配律[a*(b+c)=a*b+a*c] 我的回答你还满意吗?望采纳,谢谢!

加法交换律:(a+b)+c=a+(b+c)=(a+c)+b 加法结合律:a+b+c=a+(b+c) 乘法结合律:abc=a(bc) 乘法分配律:a(b+c)=ab+ac 减法性质:a-b-c=a-(b+c) 除法性质:a/b/c=a/(bc) 商不变性质:a/b=ac/bc

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2*2.5+ +(49+51)+50 =(100÷2-1)*100+50 =4900+50 =4950 ⑴运用加法交换律进行简便计算

krfs.net | tuchengsm.com | zxqs.net | wwfl.net | zxsg.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.beabigtree.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com