beabigtree.com
当前位置:首页>>关于30题小数递等式计算的资料>>

30题小数递等式计算

25x4=100 125x8=1000 25x40=1000 1.25x8=1

1+1=?

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 *百 49/9 - 4/3 5. 8/9 * 15/36 + 1/27 6. 12* 5/6 2/9 *3 7. 8* 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 9. 4/7

175-75÷25 68+35*13 725-(125+237) (114+166)÷35 432÷(9*8) 189-60+40 三、简便计算. 216+305 25*32 47+236+64 6*(15*9) 402+359 43+78+122+257 25*(26*4) 25*

4.56*4.354*2.453

2.5*7.1*4 16.12*99+16.12 5.2*0.9+0.9 7.28*99+7.28 4.3*50*0.2 64-2.64*0.5 26*15.7+15.7*24 (2.275 +0.625)*0.28 3.94+34.3*0.2 1.2*(9.6÷2.4)÷4.8 8.9*1.1*4.7 2.7*5.4*

121*368+120*369

23.5+14.8+36.5=23.5+36.5+14.8=60+14.8=74.8 19.4+30.6+45.62=50+45.62=95.62 33.5+24.9+51.3=58.4+51.3=109.7 39.7*2.8+3.97*72 =3.97*10*2.8+3.97*72 =3.97*28+3.97*72 =3.97*(28+72) =3.97*100 =397 32*1.2*52=38.4*52=1996.81.2*2+2.8*2=【1.2+2.8】*2=4*2=82.5*2-1.5*2=[2.5-1.5]*2=1*2=2 给我分啊 这7道题 费了我好大劲呢

36.8+14.4-9.92 1.28+3.7+2.462-0.4-0.8 6.07+0.4-0.084.04-3.5+0.31 19.92+14.4-9.92 85.7-(15.3-4.8) 40-(2.75+0.86)9.5+4.85-6.13

485 - ( 6 * 4 + 32 )= 485 - ( 24 + 32 )= 485 - 56= 4291000 - ( 500 + 499 + 1 )= 1000 - 1000= 03651 * { 452 - [ 52 + ( 500 - 100 ) ] }= 3651 * { 452 - [ 52 + 400 ] }= 3651 *{ 452 - 452 }= 3651 * 0= 0

sichuansong.com | knrt.net | 369-e.net | zxsg.net | prpk.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.beabigtree.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com