beabigtree.com
当前位置:首页>>关于23个小数脱式计算的资料>>

23个小数脱式计算

4.2+15.6 24.8-18.2 13+7.1 10-9.05 3.96+6.04 4.03-1.970.3+0.4 1.5+0.5 2.4+1.2 4.5-0.9 5.3-4.8 8+2.57.65+2.13 3.14-2.09 0.96+4.68 8-7.562.1+0.2= 0.3+0.7= 3.6+1.6= 7.5-0.5= 3.7-0.9= 2.13-0.02= 3.51+0.2= 102+0.3= 1.12-1.02= 4.5-0.01=

1、复475+254+361 2、615+475+125 3、860-168+159 4、465+358-27 5、647-(制85+265)百 6、476+(65-29) 7、154*8÷16 8、400÷25*75 9、16*25÷16*25 10、552÷69*8 11、600-120÷10 12、(600-120)÷度10 13、(466-25*4)÷6 14、(43+32)÷(357-352) 15、138+(27+48)÷25 16、56*19+25*8

20.41+4.8*9.1-0.5=4.2*1.8-0.1=5.59-3*4.3=3.053-0.1*5.3=9.4*8.4+5.8=6.908-1.3*1.6=13.596-9.1*5.6=11.259-2.1*7.9=7.3+3.8*2.3=9.3+6.1*4.8=8.7*0.1-0.1=8.6*8.9+8=4

408-12*24 = 408 - 288 = 120 (46+28)*60 = 74 x 60 = 444042*50-17 = 2100- 17 = 从而使计算简便,使一个很复杂的式子变得很容易计算出得数.【脱式计算】 即递等式

5.3*6.3+2.3= 4.4*7.3+5.3= 4*8.8+1.5= 4.1*0.8-0.2= 9.9*1.4+0.6= 6.4*2.4+3.6= 12. 一、计算:1、竖式计算(得数精确到百分位)8.63*0.42 0.38*2.62、脱式计算(能

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4.3/7*49/9-4/3 5.8/9*15/36+1/27 6.12*5/62/9*3 7.8*5/4+1/4 8.6÷3/83/8÷6 9.4/7*5/9+3/7*5/9 10.

3.416÷(0.016*35) 0.8*[(10-6.76)÷1.2] 19.4*6.1*2.3 5.67*0.2-0.62 18.1*0.92+3.93 0.0430.24+0.875 0.4*0.7*0.25 0.75*102 100-56.23 0.78+5.436+1 87.4*27.6+73.4*87.4-

1. 3/7 * 49/9 - 4/3 2. 8/9 * 15/36 + 1/27 3. 12* 5/6 2/9 *3 4. 8* 5/4 + 1/4 5. 6÷ 3/8 2/9 + 1/3 21. 5/7 * 3/25 + 3/7 22. 3/14 ** 2/3 + 1/6 23. 1/5 * 2/3 + 5/6 24. 9/22 + 1/11 ÷

3.34+4.75-2.07 5.32+4.39+3.11 6.65-(4.23+1.45) 12.7-6.6+3.24 6.56+3.45-3.36 8.75-(3.23+2.25) 6.7- 5.8 +2.03 8.6+3.72-5.55 6.14-(1.23+1.38) 7-5.5+3.06 希望你以后自己做

6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89)4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48)3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.23.82+2.9+0.18+9.1 9.6

hyqd.net | mcrm.net | beabigtree.com | wkbx.net | xaairways.com | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.beabigtree.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com