beabigtree.com
当前位置:首页>>关于有关写人心存侥幸指望不劳而获的文言文两个的资料>>

有关写人心存侥幸指望不劳而获的文言文两个

待兔守株[解释] 比喻墨守成规不知变通或妄想不劳而获,坐享其成.同“守株待兔” 饭来开口 [解释] 指吃现成饭.形容不劳而获,坐享其成.同“饭来张口”.

不靠自己勤勤恳恳的劳动,而想靠碰好运过日子,是不会有好结果的.我们一定不要做“守株待兔”式的蠢人.比喻死守狭隘经验,不知变通,或抱着侥幸心理妄想不劳而获.

守株待兔比喻死守狭隘经验 ,不知变通.讽刺心存侥幸,不劳而获的人.

莫为言之不预.

【原诗】伐檀 坎坎伐檀兮,之河之干兮,河水清且涟猗. 不稼不穑,胡取禾三百廛兮? 不狩不猎,胡瞻尔庭有县兮? 彼君子兮,不素餐兮! 坎坎伐辐兮,之河之侧兮,河水清且直猗. 不稼不穑,胡取禾三百亿兮? 不狩不猎,胡瞻尔庭有县特兮? 彼君子兮,不素食兮! 坎坎伐轮兮,之河之兮,河水清且沦猗. 不稼不穑,胡取禾三百兮? 不狩不猎,胡瞻尔庭有县鹑兮? 彼君子兮,不素飧兮!

守株待兔或因循守旧 墨守成规

我发觉求文言文的基本上都是系统出题,不是真人.我前天答了十多道题,一个采纳的都没有.不是指采纳我,而是根本不回来采纳该题.不仅前天,之前两次也是如此.如果这些都是真实的出题人,怎么会那么巧合都不负责任?难道这些性格这么差的人都碰巧来求文言文翻译?答案只能是:这些都不是人,而是百度系统.所以没人味.如果你是真人,请先回复以证明.同时也证明了你仍旧关注此题,不会问完就跑.

守株待兔 【拼音】shǒuzhū-dàitù 【词性】i 【释义】 比喻死守经验,不知变通.亦用以讽刺妄想不劳而获的侥幸心理.《韩非子五蠹》记载:战国时宋国有一个农民,看见一只兔子撞在树根上死了,便放下锄头在树根旁等待,希望再得到撞死的兔子.连动式;作宾语、定语;含贬义

守株待兔文言文中宋人把偶然当成了必然,违反了客观规律,宋人不会再得到兔子.守株待兔【出自】:《韩非子五蠹》记载:战国时期宋国有一个农民,看见一只兔子

嫉贤妒能,睚眦必报,心如蛇蝎.再看看别人怎么说的.

相关文档
369-e.com | ppcq.net | 90858.net | 596dsw.cn | krfs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.beabigtree.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com